Thông báo Tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa đợt 3 năm 2022

Số: 917/TB-HVTC ngày 23 tháng 8 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-HVTC ngày 20/7/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ kế hoạch số 375/KH-HVTC ngày 20/4/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính ban hành kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa năm 2022;

Căn cứ kết quả tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa đợt 1, đợt 2 năm 2022.

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa đợt 3 như sau:

1. Đối tượng, ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

1.1. Đối tượng:

Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài, đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (gọi chung là tốt nghiệp THPT).

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với công dân nước ngoài, phải đảm bảo năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

1.2.  Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh: 

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu
1 Kế toán 7340301 250
2 Quản trị kinh doanh 7340101 270

2. Thời gian đào tạo

– Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo 4 năm.

– Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chính quy hoặc “cử nhân thực hành” chính quy ngành đúng với ngành tuyển sinh sẽ học theo chương trình đào tạo 2,0 năm.

– Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chính quy hoặc “cử nhân thực hành” chính quy thuộc nhóm ngành Tài chính- Ngân hàng- Bảo hiểm; Kế toán- Kiểm toán; Kinh doanh; Quản trị-Quản lý; Kinh tế học sẽ học theo chương trình đào tạo 2,5 năm.

– Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chính quy của các trường nước ngoài thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo tương ứng như trên.

– Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy thuộc nhóm ngành Tài chính- Ngân hàng- Bảo hiểm; Kế toán- Kiểm toán; Kinh doanh; Quản trị-Quản lý; Kinh tế học sẽ học theo chương trình đào tạo 2,0 năm.

– Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy các ngành còn lại sẽ học theo chương trình đào tạo 2,5 năm.

– Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy của các trường nước ngoài thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo tương ứng như trên.

– Các trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng khác ngành tuyển sinh, Cao đẳng nghề, Trung cấp thì xét tuyển như đối tượng THPT (thời gian học: 4 năm)

Lưu ý: Người học có thể học vượt để rút ngắn thời gian học tập theo quy định đào tạo hệ thống tín chỉ.

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển).

3.1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT:

Đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở các bậc học trước hoặc bậc học tương đương.

3.2.1. Đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học

– Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở bậc cao đẳng, đại học cộng với điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân, xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

3.2.2. Đối tượng có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT.

– Tổ hợp môn xét tuyển:

+ Tổ hợp môn xét tuyển 1 gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Tổ hợp môn xét tuyển 2 gồm các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Tổ hợp môn xét tuyển 3 gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn năm lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển của các tổ hợp xét tuyển khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

+ Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân.

4. Hình thức học tập và văn bằng tốt nghiệp

Hình thức học tập không tập trung, giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học thông qua hệ thống quản lý học tập. Hình thức thi được tổ chức linh hoạt tùy theo tình hình thực tế. Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

Thí sinh trúng tuyển được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cấp bằng cử nhân kinh tế.

Bằng tốt nghiệp không phân biệt hình thức đào tạo từ xa với các hình thức đào tạo khác.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được phép đăng ký thi hoặc xét tuyển để học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Học viện (chi tiết xem phụ lục kèm theo thông báo).

Link đăng ký tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn nộp hồ sơ

6. Lệ phí xét tuyển và học phí

– Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ (Lệ phí không hoàn lại)

– Học phí: 460.000 đồng/tín chỉ

Lệ phí xét tuyển hoặc học phí có thể thay đổi hàng năm theo quy định của Nhà nước nhưng tăng không vượt quá 10%.

7. Thời gian tuyển sinh:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 23/8/2022

– Thời gian xét tuyển: 06/10/2022

– Thời gian khai giảng dự kiến: 16/10/2022.

8. Địa chỉ văn phòng tuyển sinh

* Văn phòng tuyển sinh tại Học viện Tài chính:

Ban điều hành chương trình đào tạo từ xa – Học viện Tài chính

Phòng 104- Nhà hiệu bộ, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 0973.618.658- 0345.240.387

Website: https://dep.aof.edu.vn;

Fanpage tuyển sinh: https://www.facebook.com/DTTX.AOF

Email: dttx@hvtc.edu.vn

*Văn phòng tuyển sinh tại AUM Việt Nam

+ Tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37.75.7420; Hotline: 094.162.8017

Website: http://aum.edu.vn/ và http://hvtc.edu.vn/

Email: contact@aum.edu.vn

+ Tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 094.162.8017

Trên đây là thông báo tuyển sinh chương trình ĐTTX trình độ đại học tại Học viện Tài chính.

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TỪ XA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Thí sinh hoàn thiện hồ sơ theo mẫu đính kèm và nộp về Văn phòng tuyển sinh hoặc trực tiếp cho cán bộ tư vấn tuyển sinh 02 bộ (không cần vỏ hồ sơ), hồ sơ gồm có:

1. 02 Phiếu đăng ký tham gia học tập (mẫu của Học viện Tài chính)

2. 02 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Học viện Tài chính) được điền đầy đủ thông tin, dán ảnh và có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

3. 02 Bản sao công chứng văn bằng cao nhất (THPT, Cao đẳng, Đại học);

4. 02 Bản sao công chứng giấy khai sinh và CCCD hoặc Chứng minh thư;

5. 02 Ảnh 3×4, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch)

6. 02 bảng điểm hoặc học bạ THPT có chứng thực

* Địa chỉ nhận và nộp hồ sơ:

1. Ban điều hành chương trình đào tạo từ xa – Học viện Tài chính

Phòng 104- Nhà hiệu bộ, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 0973.618.658- 0345.240.387

Fanpage tuyển sinh: https://www.facebook.com/DTTX.AOF

Link đăng ký nộp hồ sơ tuyển sinh

2. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ (nộp kèm hồ sơ) hoặc chuyển khoản về tài khoản Học viện theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: Học viện Tài chính

+ Số TK: 2066.366.366 tại Ngân hàng TMCP Vietcombank, CN Thăng Long.

+ Nội dung CK: Họ tên_Ngày tháng năm sinh_Lệ phí xét tuyển ĐTTX đợt 2-2022