Khung chương trình QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kiến thức giáo dục đại cương: Tổng 36 tín chỉ

 • Phần bắt buộc: 28 tín chỉ
 • Phần tự chọn: 8 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Tổng 83 tín chỉ

 • Kiến thức cơ sở khối ngành: 6 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành: 25 tín chỉ
 • Kiến thức ngành: 18 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành: 15 tín chỉ
 • Kiến thức bổ trợ: 19 tín chỉ
 • Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Nhận lộ trình học

Đối tượng tuyển sinh

 • Tốt nghiệp THPT
 • Tốt nghiệp Cao đẳng
 • Tốt nghiệp Đại học

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký. KHÔNG THI TUYỂN.
Thời gian tuyển sinh: Liên tục trong năm.

Thời gian đào tạo

 • Đối tượng đã có bằng THPT và Trung cấp: 4 năm
 • Đối tượng đã có bằng Cao đẳng thuộc khối kinh tế nhưng gần ngành : 2,5
 • Đối tượng đã có bằng Cao đẳng thuộc khối kinh tế và cùng ngành: 2 năm
 • Đối tượng đã có bằng Đại học cùng hoặc gần khối ngành: 2 năm
 • Đối tượng đã có bằng Đại học khác khối ngành: 2,5năm

Tùy theo văn bằng xét tuyển đầu vào mà thời gian học của bạn sẽ được miễn giảm tương ứng. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0973.618.658 để được tư vấn chi tiết.

Văn bằng tốt nghiệp

 • Bằng Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh do Học viện tài chính cấp
 • KHÔNG GHI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TRÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
 • Có giá trị tương đương bằng CHÍNH QUY, được Bộ GD&ĐT công nhận và có thể học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, thi công chức, XÉT BẬC LƯƠNG theo quy định nhà nước

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tại đại học từ xa AOF E-Leanring nắm vững kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành QTDN, ngành QTKD; Am hiểu cấu trúc và cơ chế vận hành của tổ chức và doanh nghiệp; có tư duy sáng tạo và logic; có khả năng nghiên cứu độc lập phân tích, đánh giá và hoạch định các chính sách liên quan đến lĩnh vực Quản trị kinh doanh; Có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn; có tính kỷ luật và chuyên nghiệp cao; có các kỹ năng cần thiết; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế

Học ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH ra trường làm gì

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tại AOF E-Learning có cơ hội và có khả năng đảm nhận các công việc chuyên môn được đào tạo về lĩnh vực QTDN và các lĩnh vực khác thuộc ngành QTKD trong các cơ quan Nhà nước; các công ty, tổ chức, tập đoàn trong nước và quốc tế; cụ thể:

 • Đảm nhận các công việc chuyên môn như: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị bán hàng, quản trị chất lượng trong công ty, doanh nghiệp
 • Đủ khả năng khởi sự doanh nghiệp của riêng mình
 • Trở thành giảng viên, trợ giảng, chuyên gia tư vấn, nghiên cứu viên chuyên môn về lĩnh vực QTKD nói chung và lĩnh vực QTDN nói riêng tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học trên phạm vi cả nước