Khung chương trình KẾ TOÁN

Kiến thức giáo dục đại cương: Tổng 36 tín chỉ

 • Phần bắt buộc: 28 tín chỉ
 • Phần tự chọn: 8 tín chỉ

Kiến thức giáo dục đại cương: Tổng 83 tín chỉ

 • Kiến thức cơ sở khối ngành: 6 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành: 25 tín chỉ
 • Kiến thức ngành: 17 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành: 14 tín chỉ
 • Kiến thức bổ trợ: 21 tín chỉ
 • Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Nhận lộ trình học

Đối tượng tuyển sinh

 • Tốt nghiệp THPT
 • Tốt nghiệp Cao đẳng
 • Tốt nghiệp Đại học

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký. KHÔNG THI TUYỂN.
Thời gian tuyển sinh: Liên tục trong năm.

Thời gian đào tạo

 • Đối tượng đã có bằng THPT và Trung cấp: 4 năm
 • Đối tượng đã có bằng Cao đẳng thuộc khối kinh tế nhưng gần ngành : 2,5
 • Đối tượng đã có bằng Cao đẳng thuộc khối kinh tế và cùng ngành: 2 năm
 • Đối tượng đã có bằng Đại học cùng hoặc gần khối ngành: 2 năm
 • Đối tượng đã có bằng Đại học khác khối ngành: 2,5năm

Tùy theo văn bằng xét tuyển đầu vào mà thời gian học của bạn sẽ được miễn giảm tương ứng. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0973.618.658 để được tư vấn chi tiết.

Văn bằng tốt nghiệp

 • Bằng Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh do Học viện tài chính cấp
 • KHÔNG GHI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TRÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
 • Có giá trị tương đương bằng CHÍNH QUY, được Bộ GD&ĐT công nhận và có thể học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, thi công chức, XÉT BẬC LƯƠNG theo quy định nhà nước

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp tại đại học từ xa AOF E-Learning nắm vững kiến thức cơ bản về tài chính, kinh doanh, quản lý kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc ngành Kế toán; có tư duy sáng tạo và logic; nghiên cứu độc lập, phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách liên quan đến kế toán;có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan về tài chính, kế toán; có kỹ năng thực hành chuyên môn thành thạo về Kế toán doanh nghiệp; có tính kỷ luật tốt và tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ về kế toán; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

Học ngành kế toán ra trường làm gì

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có đủ năng lực đảm nhận các công việc về Kế toán doanh nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc ngành Kế toán trong các công ty, tổ chức, tập đoàn trong và ngoài nước, các cơ quan Nhà nước; cụ thể:

 • Đảm nhận ngay công việc chuyên môn như: kế toán viên, nhân viên tài chính, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế
 • Làm việc chuyên môn tại Kiểm toán nhà nước; các công ty kiểm toán độc lập; các tổ chức tài chính – tín dụng; các cơ quan quản lý nhà nước
 • Làm việc tại các công ty thiết kế phần mềm về kế toán, quản trị doanh nghiệp
 • Đủ khả năng khởi nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, tài chính, thuế cho các doanh nghiệp
 • Trở thành giảng viên, trợ giảng, chuyên gia tư vấn, nghiên cứu viên chuyên môn về lĩnh vực Kế toán nói chung và lĩnh vực Kế toán doanh nghiệp nói riêng