Thông báo : Hướng dẫn học tập chương trình đào tạo từ xa đợt 4 năm 2022

Ban điều hành chương trình Đào tạo từ xa Đại học trực tuyến e-Learning Học viện Tài chính thông báo lịch hướng dẫn học tập chương trình cử nhân trực tuyến AOF e-Learning đợt 4 năm 2022:

  • Thời gian: 08h00, ngày 08/01/2023
  • Trực tuyến trên Zoom Cloud Meetings : ID- 987.611.6878

Chi tiết kế hoạch chương trình như sau: