Danh sách trúng tuyển đợt 3 – Chương trình đào tạo từ xa trình độ Đại học – Học viện Tài chính

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển Chương trình đào tạo từ xa, trình độ Đại học đợt 3 (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển Chương trình đào tạo từ xa, trình độ Đại học đợt 3 (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp)

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển Chương trình đào tạo từ xa, trình độ Đại học đợt 3 (Theo diện nước ngoài)